Brist på arbetskraft stoppar skolbyggen

torsdag 17 maj 2018

De närmsta åren planeras rekordmånga skolor och förskolor byggas, över tusen nybyggen. Den kraftiga högkonjunkturen inom byggnation kan dock sätta stopp för många av byggnationerna då bristen på arbetskraft inom byggsektorn är stor, rapporterar Sveriges radio.

 

– Vi noterade att siffran innebär att det är tio procent av det tidigare beståndet som ska byggas på inom tre år, och det är klart att det innebär en enorm uppgång på kort tid. Under en lång tid har våra byggföretag rapporterat om betydande rekryteringsproblem, vi har väldigt svårt att hitta kompetent arbetskraft just nu, det säger Johan Deremar, prognoschef på Sveriges Byggindustrier.

 

205 kommuner planerar, enligt investeringsplaner som redovisats för SKL, att bygga sammanlagt 1100 skolor och förskolor fram till 2021. Det är en siffra som motsvarar ca 10% av de skolor och förskolor som finns idag. Syftet är både att utöka verksamheterna då antalet barn ökar, men även att kunna ersätta äldra skolor och förskolor som inte längre klarar kraven på skolmiljön. Enligt Sveriges Byggindustrier går högkunjunkturen inom byggbranschen mot sitt slut i och med att bostadsbyggandet minskar och det öppnar upp möjligheter för det offentliga byggandet. 

 

– Det lilla ljuset kan man då se i att när bostadsbyggandet faller så kan ju bygget av offentliga lokaler ta den arbetskraften då, men det är ju fortsatt svårt att få tag i, och kommer vara svårt att få tag på företag som kan ge anbud nu när det är högkonjunktur, säger Johan Deremar.

 

Läs mer här.

Foto: Mats Samuelsson

 

Brist på arbetskraft stoppar skolbyggen