Digitala nationella prov på försök

måndag 16 april 2018

 

Skolverket rapporterar i ett pressmeddelande att de nationella proven ska vara digitala till år 2022. För att klara målet inleder man nu en försöksperiod där 100 skolor har valts ut. 
 

– Digitaliseringen av nationella prov är ett av de största it-projekt som genomförts i landet och samtidigt en stor förändring av arbetssätt på skolorna. Tusentals skolor och hundratusentals elever påverkas. Vi måste säkra att de digitala nationella proven blir användarvänliga, rättssäkra och att de stöttar betygssättningen. Därför är den här försöksverksamheten så viktig, säger projektledare Karin Hector-Stahre.

 

Det är ett representativt urval av grundskolor, specialskolor, sameskolan, gymnasieskolor och vuxenutbildningar på gymnasienivå som valts ut bland landets 6000 skolor. 

Skolverket meddelar att försöksverksamheten inte kommer att påverka de ordinarie nationella proven i de 100 skolor som valts ut. Eleverna kommer att göra de ordinarie nationella proven som vanligt. Försöksverksamheten inleds i september.

 

Läs hela pressmeddelandet här.

Digitala nationella prov på försök