Elever stressade över nationella prov

tisdag 17 april 2018

 

Den här veckan genomför landets niondeklassare nationella prov i svenska, både muntliga och skriftliga. Kuratorn Pernilla Unsgård som arbetar i Malmö berättar att hon träffar många stressade elever när de nationella proven inträffar varje år. 

Hennes bedömning är att de som är mest stressade och har ångest inför proven är de som ställer väldigt höga krav på sig själva och de som har misslyckanden med sig sen tidigare. Hon tycker att det måste till mer anpassning av provsituationen.

 

– Jag säger att de får den anpassning de behöver under provtid som de har rätt till, som särskilt stöd. Man behöver inte ha en diagnos för att få det.

Det kan till exempel vara att man får extra tid på sig, säger Pernilla Unsgård. Hon berättar också att hon ser provstressen redan hos sjätteklassare som gör de nationella proven för första gången. 

 

Läs hela artikeln här.

Foto: Dimitri Lennartsson/Sveriges radio

Elever stressade över nationella prov