Fler avstängningar i Halland

måndag 21 maj 2018

Antalet elevavstängningar i grund- och gymnasieskolor i Halland har ökat markant de senaste åren. Sedan 2012 har antalet avstängningar blivit fem gånger fler.

Antalet diarieförda avstängningar i länets grund- och gymnasieskolor har gått från sammanlagt 12 stycken till 61 på bara fem år, rapporterar SVT Nyheter. Under 2017 skedde drygt en tredjedel av länets avstängningar i Halmstad.

Kvalitetschefen på Barn och ungdomsförvaltningen i Halmstad kommun Fredrik Landelius berättar att avstängningar får stora konsekvenser för den enskilda eleven såväl som för klassen och arbetslaget.

– Man plockar bort bland det viktigaste i en ung människan liv – skolgång, tillhörighet och gemenskap, säger han.

 

På Österledskolan i Oskarström är en avstängning ett sätt för rektor och skola att köpa sig tid att reda ut vad som hänt berättar Charles Lundholm, rektor på Österledskolan och ledamot i Lärarförbundet skolledare Halmstad. 

– Personalen reagerar med en lättnad och tänker att ”nu har vi tre arbetsdagar att göra skolan bättre för den här eleven”, säger Charles Lundholm.

 

Från Halmstad kommuns håll ser man främst två anledningar till den markanta ökningen. Dels har förvaltningen har skärpt rutinerna och krävt skolorna på en högre anmälningsstatistik. Dels har åtgärder i skollagen från 2011 fått genomslag och gett rektorer mandat att stänga av en elev för att säkra andra elevers rätt till studiero i skolan.

 

Läs mer här.

Charles Lundholm, rektor Österledskolan. Foto: SVT

Fler avstängningar i Halland