Fler elever per lärare i fritidshemmen

tisdag 8 maj 2018

 

Statistik från Skolverket visar att antalet elever per lärare på fritidshemmen har ökat kraftigt de senaste fem åren. 

Antalet elever per lärare i fritidshem har ökat generellt över de senaste fem åren. År 2012 gick det 37 elever per heltidsanställd behörig lärare i fritidshemmen i hela riket, år 2017 var samma siffra 54 elever. Idag ligger de flesta län mellan 40 och 60 barn per lärare. 

 

– Bristen på utbildade lärare i fritidshemmen gör det svårt att bedriva undervisning utifrån läroplanens intentioner och fritidshemmen har dessutom aldrig haft så många inskrivna elever som i dag, Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand i ett pressmeddelande.

 

Lägst antal elever per heltidsanställd behörig lärare i fritidshemmen har Jönköping län med 29 och högst antal har Uppsala kommun med 102, tätt följt av Stockholm med 93. 

Läs mer här.

 

Hur ser statistiken ut på ditt barns skola? Hur stor andel av de anställda lärarna har behörighet? Sök efter din skola och få svaret!

Fler elever per lärare i fritidshemmen