Forskar för bättre luft på förskolor

måndag 7 maj 2018

Kemisten Josefin Persson började undersöka barnens inomhusluft på förskolan för att förhindra att dåliga material med skadliga kemikalier blir standard.

 

Forskningsresultaten visar att nybyggda förskolor med miljökrav vad gäller både byggmaterial och inredning har bättre inomhusluft och släpper ifrån sig mindre mängd hälsoskadliga kemikalier än andra förskolor, rapporterar SVT Nyheter

 

Sedan 2015 har Josefin Persson undersökt luften och förekomsten av skadliga kemikalier i tre nybyggda förskolor. Alla är så kallade lågenergihus och två av dem är miljömärkta. För att kunna göra en jämförelse har hon också tittat på en vanlig, men nyrenoverad förskola.

 

– Vi ser att vi har lägre halter skadliga kemikalier i lågenergiförskolorna och särskilt i de miljömärkta förskolorna. Så väljer man medvetet vilka material man använder så minskar de kemiska halterna i luften ganska mycket, säger Josefin Persson, som är doktorand i kemi vid Örebro universitet. 

 

Forskningen om inomhusluften är helt klar till hösten, men redan nu kan man se att nivåerna över lag är lägre än i andra jämförbara studier, men eftersom man vet lite om cocktaileffekten, alltså hur blandningen av kemikalier påverkar oss så har Josefin Persson ändå ett råd till alla kommuner som ska bygga nya förskolor.

 

– Satsa på någon typ av miljömärkning, för då får man ett medvetet materialval både för byggprodukterna, inredningen och leksakerna.

 

Läs hela artikeln här. 

 

Forskar för bättre luft på förskolor