Framgångsrik lärmiljö för elever med autism

tisdag 22 maj 2018

På Rodengymnasiet i Norrtälje finns en intryckssanerad flygel där Sam Flex första klass håller till. De tio eleverna i klassen har alla en diagnos inom autismspektrat och läser det vanliga samhällsprogrammet. Flygeln där klassen håller till är avskalad med lugna färger i vitt och grönt, fläkten hörs knappt, väggarna är kala och alla möbler har möbeltassar för att dämpa ljud. 

 

– Det är helhetsgreppet som är vår framgångsfaktor – vi är noga med att både den fysiska, den sociala och den pedagogiska lärmiljön ska vara tillgänglig, säger Karin Avellan-Hultman som är lärare och projektledare för Sam Flex.

 

Lärarnas tidning rapporterar att i Autism- och Aspergerförbundets senaste rikstäckande enkät svarar 52 procent av föräldrarna att deras barn stannat hemma på grund av brister i skolan. Det är 6 procentenheter fler än 2016. Det var just denna frånvaro – och att många elever med autism inte ens börjar gymnasiet – som fick utbildningsnämnden i Norrtälje att fatta beslutet att starta Sam Flex.

 

De neutrala, avskalade miljöerna, det konsekventa schemat och tydliga, strukturerade uppgifterna underlättar för eleverna att spara energi och kunna lägga fokus på inlärningen. Flera av eleverna i klassen har tidigare gått i vanliga klasser där miljön blivit för stressande och resulterat i att eleverna stannat hemma då de inte orkat med skolan och alla intryck. 

 

Norrtälje kommun storsatsar på att öka kompetensen inom npf och alla lärare, förskollärare, fritidspedagoger och rektorer i de kommunala enheterna ska under nästa år genomföra Specialpedagogiska skolmyndighetens studiepaket om npf i arbetslagstora grupper med samtalsledare. 

 

– Vår förhoppning är arbetssättet med pedagogiska, fysiska och sociala anpassningar ska komma ner till pedagogerna och att de kan översätta det till sin verksamhet, säger Simona Krstic, logoped och samordnare för satsningen.

 

Läs hela artikeln här.

Foto: Marc Femenia

Framgångsrik lärmiljö för elever med autism