Friskolelärare nöjdare än kommunala lärare

måndag 11 juni 2018

Jobbhälsoindex 2018 visar att lärare på friskolor är mer nöjda med sin arbetssituation är kommunalt anställda lärare. Undersökningen innefattar bland annat fysisk arbetsmiljö, stöd vid hög arbetsbelastning och om arbetsuppgifterna hinns med på arbetstid och tas fram av bland annat Svenskt Kvalitetsindex på uppdrag av Friskolornas riksförbund. 


Nästan hälften av de kommunalt anställda lärarna (47%) uppger att de inte hinner med sina arbetsuppgifter på ordinarie arbetstid medan motsvarande siffra bland lärare inom friskolan är 23 procent, vilket är en markant skillnad. Det är drygt en tredjedel av de privat anställda lärarna som anser att de får tillräckligt med stöd och hjälp vid hög arbetsbelastning medan bara en femtedel av de kommunalt anställda lärarna håller med. 

 

Friskolornas Riksförbunds vd Ulla Hamilton tror att orsakerna till friskolornas positiva resultat är flera.

– Jag tror att det beror väldigt mycket på ledningen i verksamheterna, att man har en annan struktur och jobbar mer som ett företag. Och man är mån om att involvera medarbetar på ett sätt som gör att man känner sig delaktig och känner ett förtroende för ledningen, säger Ulla Hamilton.

 

Tydligare idé

 Av de privatanställda lärarna instämmer 39 procent i påståendet att den högsta ledningens förmåga att leda och utveckla verksamheten är hög, det är nästan dubbelt så mycket som den kommunala sektorns 23 procent.

– Jag tror också att det påverkar att det är tydligt med vad som är idén eller profilen på skolan – man jobbar mot tydliga mål. Skolinspektion har visat att många friskolor är bättre på att ha ett systematiskt kvalitetsarbete än kommunala, vilket gör att du har mer koll på vad som händer i verksamheten även som medarbete, säger Ulla Hamilton.

 

Olika arbetsbelastning

Huruvida undersökningens resultat beror på arbetsbelastningen och olika typer av elevunderlag finns det delade meningar om. 

– Tveksamt, det finns resursskolor till exempel på friskolesidan som har det otroligt tufft. Det finns många friskolor som också har utmaningar bland eleverna. Det är en utmaning att jobba i skolan idag, överhuvudtaget och det kan vara nog så jobbigt även om du till synes har elever som kommer från välmående familjer, det finns problem där också. Jag tror inte man kan göra en sådan distinktion, säger Ulla Hamilton.

 

Lärarnas Riksförbunds ordförande Åsa Fahlén håller inte med.

 – Vi vet att fristående skolor inte riktigt har det tyngsta elevunderlaget. Som fristående aktör kan du säga stopp – nu tar vi inte in fler elever – medan man i kommunal skola måste ta hand om hela situationen oavsett hur många, eller få, elever det än är. De tuffa smällarna som ibland kommer landar i kommunal verksamhet. En fristående skola fyller sina klasser och sen säger man stopp, men den kommunala skolan kan inte ta bara två klasser utan måste kanske ha två och en halv och så får man dra ner personal och så vidare, säger Åsa Fahlén.

 

Även i undersökningar som gjorts av Lärarnas Riksförbund visar dock resultatet att lärare anställda på friskolor är mer nöjda med sin trivsel och arbetssituation. Både Ulla Hamilton och Åsa Fahlén tror att ledarskapet kan vara en orsak. 

 

– Mycket kan nog härledas till att kommunen är en stor och tung arbetsgivare med långt till den som kan påverka. På minde enheter är det lättare att ha en dialog med chefen och snabbare beslutsvägar, vilket medarbetar ofta upplever som positivt, säger Åsa Fahlén.

 

Läs mer här. 

Friskolelärare nöjdare än kommunala lärare


+

Vad är Skolkollen?

Skolkollen är en tjänst som samlar statistik och information om alla Sveriges skolor på ett och samma ställe. Det gör vi för att det ska bli så enkelt som möjligt för föräldrar och elever att jämföra skolor och hitta uppdaterad information inför skolvalet eller byte av skola. På Skolkollen.se hittar och jämför du enkelt antal elever, behörighetsgrad hos lärare, genomsnittsbetyg och programutbud hos de olika skolorna. För dig som är befintlig elev presenterar vi även information såsom skolmat och läsårstider. Förutom att presentera statistik och automatgenererad information från bl a Skolverket, SCB och IST ger vi även skolorna möjlighet att bredda bilden av skolan på ett nyanserat sätt genom den utökade tjänsten Skolkollen Premium.


Är du skolledare eller pedagog och nyfiken på hur Skolkollen fungerar?

Skolkollen är en fantastisk medborgartjänst som ger er möjlighet att bli än mer tillgängliga för föräldrar och elever utan extra arbete. All information uppdateras automatiskt vilket gör att er profil alltid är aktuell. Vill ni ta kontroll över vilken information som presenteras i er skolprofil? Då får ni alla möjligheter att berätta hur ni arbetar, visa upp era goda resultat och vad som är fördelarna med just er skola, för både föräldrar, elever och potentiella medarbetare. Allt ni behöver göra är att uppgradera till Skolkollen Premium!