Kommuner dåliga på att aktivera unga

tisdag 4 september 2018

Skolinspektionen har granskat hur kommuner arbetar för att ta hand om och aktivera ungdomar som inte går på gymnasiet eller arbetar. Granskningen visar på brister i struktur, rutiner och samordning.

– Vi tycker att det är väldigt oroande att ett uppdrag och ett ansvar som kommunerna haft under väldigt lång tid inte har kommit längre än vad vi kan konstatera i vår granskning, säger Jesper Antelius, analyschef på Skolinspektionen.

 

Granskningen innefattade 15 slumpvis utvalda kommuner, men anser att resultaten är generella. Skolinspektionen fann att 9 av 15 kommuner saknar rutiner för att snabbt kontakta elever som till exempel hoppar av gymnasiet. Det finns exempel på ungdomar som inte kontaktats alls. 8 av 15 kommuner anpassar inte insatserna efter ungdomarnas personliga behov. Några kommuner hänvisar ungdomarna till Arbetsförmedlingen eller skolan utan att ta reda på vilka insatser som just den enskilda individen behöver.
Granskningen visade också att 12 av de 15 kommunerna har inte tillräcklig styrning av ledning av ansvaret för frågan.

 

Läs mer om Skolinspektionens rapport här.

 

Kommuner dåliga på att aktivera unga