Lärare kritiska till vinstuttag

måndag 10 september 2018

En undersökning som Lärarnas Riksförbund har gjort visar att lärare generellt är mer kritiska till vinstuttag i friskolor och det fria skolvalet än övriga väljare.


– Lärare är ju högt utbildade akademiker för det första, och de personer som står skolverkligheten närmast. Dessutom är det en yrkesgrupp som ständigt står i dialog med elever, föräldrar, skolmyndigheter och andra som är verksamma i skolan på ett eller annat sätt. Deras röst borde definitivt väga tyngre i skoldebatten, säger han.

 

I undersökningen framkommer det bland annat att 70 procent av lärarna är helt emot vinstuttag, och 28 procent vill införa begränsningar. Totalt är alltså 98 procent av de svarande lärarna negativa till fria vinstuttag så som det fungerar idag.

 

När det kom till frågan om skolvalet var det 42 procent av lärarna som anser att närhetsprincipen borde gälla istället för det fria skolvalet. Skillnaden var inte lika stor i den här frågan då det var 39 procent av kontrollgruppen som också är skeptiska till skolvalet. 

 

1 000 lärare och 1 000 väljare deltog i studien som genomfördes av Novus i augusti, på uppdrag av LR.

 

Läs mer om varför lärare är kritiska till vinstuttag i skolan.

 

Lärare kritiska till vinstuttag