Lärarbristen leder till många lärarbyten

måndag 17 september 2018

Lärarbristen gör att många skolor fortfarande saknar lärare efter sommarlovet. 

 

-I lärarbristens kölvatten har lärare börjat byta skola oftare. Lärare byter arbetsplats för att de tycker att arbetsbelastningen är för hög på en skola och hoppas kunna hitta en skola där det är bättre arbetsvillkor. Det är också problematiskt för rektorerna som får ägna alltmer tid nu, än för några år sedan, åt rekrytering, säger Louise Plobeck som är ordförande för Lärarförbundet i Uppsala. 

 

När man söker på lärare på Arbetsförmedlingen finns det drygt 2050 jobb tillgängliga i hela landet. Uppsala län är ett av länen där behovet att lärare beräknas öka mest de kommande 15 åren, enligt SCB:s prognoser. Gränbyskolan är en av många skolor i Uppsala län där det fortfarande fattas lärare vid terminsstart.

 

- Vi har två tjänster ute nu. Vi har ökat med 100 elever på Gränbyskolan till hösten, något vi inte visste om i maj, och därför behöver vi rekrytera. Det är vissa lärare som är svåra att hitta, exempelvis behöriga lärare i slöjd och NO, säger Stina Hultén som är rektor på Gränbyskolan och Liljeforsskolan.

 

Här kan du läsa mer om hur lärarbristen påverkar personalomsättningen.

Lärarbristen leder till många lärarbyten