Nu skärps reglerna för nationella proven

onsdag 9 maj 2018

Under våren har det varit stora problem med att nationella prov har spridits i sociala medier. Skolverket har bland annat polisanmält ett instagramkonto som kommit över proven och sålt dem vidare. Därför har Skolverket beslutat att skärpa regler och rutiner inför nästa termin. 

- Situationen är ohållbar. De allra flesta skolorna följer våra tydliga regler men det räcker att någon skola slarvar för att spridning ska vara ett faktum. Därför måste vi skärpa reglerna och rutinerna. Det måste bli slut på fusket nu, säger Anders Boman chef på Skolverkets provenhet.

 

De åtgärder som kommer vidtas är bland andra att

- proven kommer att levereras till skolorna närmare inpå provdatumet.

- facit kommer i de allra flesta fall levereras i efterhand.

- provförpackningarna bara i undantagsfall får öppnas tidigare än provtillfället. 

 skolorna uppmanas att börja provet senast kl 9 på aktuell provdag.

- Skolverket tydliggör kraven på skolhuvudmännen, det vill säga kommuner och ansvariga för fristående skolor så att de är medvetna om sin skyldighet att följa Skolverkets regler.

Skolverket rapporterar spridning och bristande hantering direkt till Skolinspektionen som skyndsamt kan följa upp händelsen.

 

De nya reglerna och rutinerna kommer träda i kraft till höstterminen. 

- Vi hade gärna velat göra alla dessa förändringar omedelbart. Men dels är prov och facit redan utskickade till skolor och sedan finns det juridiska hinder som gör att vissa förändringar kan träda ikraft först senare. De flesta åtgärderna kommer genomföras nu till höstterminen, säger Anders Boman.

 

Läs mer här.

Nu skärps reglerna för nationella proven