Nu skärps reglerna för nationella proven

onsdag 9 maj 2018

Under våren har det varit stora problem med att nationella prov har spridits i sociala medier. Skolverket har bland annat polisanmält ett instagramkonto som kommit över proven och sålt dem vidare. Därför har Skolverket beslutat att skärpa regler och rutiner inför nästa termin. 

- Situationen är ohållbar. De allra flesta skolorna följer våra tydliga regler men det räcker att någon skola slarvar för att spridning ska vara ett faktum. Därför måste vi skärpa reglerna och rutinerna. Det måste bli slut på fusket nu, säger Anders Boman chef på Skolverkets provenhet.

 

De åtgärder som kommer vidtas är bland andra att

- proven kommer att levereras till skolorna närmare inpå provdatumet.

- facit kommer i de allra flesta fall levereras i efterhand.

- provförpackningarna bara i undantagsfall får öppnas tidigare än provtillfället. 

 skolorna uppmanas att börja provet senast kl 9 på aktuell provdag.

- Skolverket tydliggör kraven på skolhuvudmännen, det vill säga kommuner och ansvariga för fristående skolor så att de är medvetna om sin skyldighet att följa Skolverkets regler.

Skolverket rapporterar spridning och bristande hantering direkt till Skolinspektionen som skyndsamt kan följa upp händelsen.

 

De nya reglerna och rutinerna kommer träda i kraft till höstterminen. 

- Vi hade gärna velat göra alla dessa förändringar omedelbart. Men dels är prov och facit redan utskickade till skolor och sedan finns det juridiska hinder som gör att vissa förändringar kan träda ikraft först senare. De flesta åtgärderna kommer genomföras nu till höstterminen, säger Anders Boman.

 

Läs mer här.

Nu skärps reglerna för nationella proven


+

Vad är Skolkollen?

Skolkollen är en tjänst som samlar statistik och information om alla Sveriges skolor på ett och samma ställe. Det gör vi för att det ska bli så enkelt som möjligt för föräldrar och elever att jämföra skolor och hitta uppdaterad information inför skolvalet eller byte av skola. På Skolkollen.se hittar och jämför du enkelt antal elever, behörighetsgrad hos lärare, genomsnittsbetyg och programutbud hos de olika skolorna. För dig som är befintlig elev presenterar vi även information såsom skolmat och läsårstider. Förutom att presentera statistik och automatgenererad information från bl a Skolverket, SCB och IST ger vi även skolorna möjlighet att bredda bilden av skolan på ett nyanserat sätt genom den utökade tjänsten Skolkollen Premium.


Är du skolledare eller pedagog och nyfiken på hur Skolkollen fungerar?

Skolkollen är en fantastisk medborgartjänst som ger er möjlighet att bli än mer tillgängliga för föräldrar och elever utan extra arbete. All information uppdateras automatiskt vilket gör att er profil alltid är aktuell. Vill ni ta kontroll över vilken information som presenteras i er skolprofil? Då får ni alla möjligheter att berätta hur ni arbetar, visa upp era goda resultat och vad som är fördelarna med just er skola, för både föräldrar, elever och potentiella medarbetare. Allt ni behöver göra är att uppgradera till Skolkollen Premium!