Så valde gymnasieeleverna

söndag 26 augusti 2018

Skolverkets ansökningsstatistik är klar och visar en tydlig ökning för ekonomiprogrammet och fordons- och transportprogrammet. 

Samhällsprogrammet ligger fortfarande i topp som det mest sökta högskoleförberedande programmen, men ekonomiprogrammet ökade mest med 1200 fler ansökningar än föregående år. Det teoretiska program som minskade mest var naturvetenskapsprogrammet som tappade 400 sökande. Andelen elever som sökte akademiska program minskade med 1,2% från förra året. 

 

– Ekonomiprogrammet har ökat ända sedan den nya gymnasieskolan infördes 2011. Det är ett högskoleförberedande program, men det ger också en tydlig bild av ett möjligt framtida arbetsliv, vilket kan vara attraktivt för många elever, säger Torun Rudin, chef för gymnasieenheten på Skolverket.

 

Ansökningarna till yrkesprogrammen ökade generellt i år, men fordon- och transportprogrammet sticker ut med sin ökning på hela 17%.

– Att fler väljer yrkesprogram kan bero på flera saker. Det kan vara så att fler har fått upp ögonen för yrkesprogrammen och att de kan ge jobb direkt efter gymnasieskolan. Dessutom kan det ha blivit mer känt att yrkesprogram kan ge högskolebehörighet. Men det kan också vara så att fler elever jämfört med tidigare saknar behörighet till ett högskoleförberedande program och väljer att söka ett yrkesprogram av den anledningen, säger Torun Rudin.

 

Läs mer här.

 

Har din närmsta skola det gymnasieprogram du är intresserad av? Sök efter en skola här. 

Så valde gymnasieeleverna