Skola i nordvästra skåne får kritik

torsdag 19 april 2018

En flicka blev mobbad både psykiskt och fysiskt så allvarligt att hon inte ville gå till skolan. Skolinspektionen har synpunkter på skolans agerande och avsaknaden av en uppföljande utredning om kränkningarna.

Föräldrarna till flickan som går på en skola i nordvästra skåne anmälde upprepade gånger trakasserierna, men menar att det inte gjordes tillräckliga insatser. Flickan vägrade gå till skolan och har därmed kommit ett år efter i studierna. 

 

Skolan menar att utredningar gjorts, men att eleverna haft vanliga bråk och att det handlat om "tjejsnack". Skolinspektionen kan nu vidta åtgärder för att skollagens krav på att motverka kränkande behandling ska efterlevas på den aktuella skolan. 

 

Läs hela artikeln här.

Skola i nordvästra skåne får kritik