Stressen bland unga ökar

tisdag 28 augusti 2018

Socialstyrelsen menar att dubbelt så många unga som för tio år sedan lider av psykisk ohälsa och problem med stress. Stadsmissionen i Göteborgs kuratorer har verksamhet med fokus på ungas psykiska hälsa och de menar att stressen ökar i skolstartstider, rapporterar SR P4.

En rapport från Folkhälsomyndigheten visade i våras att skolan sticker ut som en av de större orsakerna till ungas psykiska mående. Orsaker kan vara ökande krav, sämre elevhälsa och mycket oro. Ett förslag från kuratorerna vid Göteborgs stadsmission är att införa lektioner i stresshantering i skolan för att minska den psykiska ohälsan. 

 

- Jag tycker att man många gånger pratar om prestation men inte om hur man ska klara av att göra prestationerna, säger Stadsmissionens kurator Josefine Karlsson.

 

Tror du att valet av skola kan påverka hur man mår? Information och statistik om alla skolor i Göteborg. 

 

Stressen bland unga ökar